Reiki behandeling

Reiki Nijmegen

Een reikibehandeling bestaat meestal uit een lichte aanraking van de handen op verschillende lichaamsdelen. Terwijl de patiënt na de behandeling uitrust, legt een deskundige begeleider uit wat er tijdens de behandeling is gebeurd en wat er na de behandeling in het lichaam zal gebeuren.

Een reiki behandeling is een zeer dynamisch proces. Tijdens de behandeling wordt energie verplaatst van het ene deel van het lichaam naar het andere. Hierdoor kan een persoon vaak warmte voelen op een deel van het lichaam en koude op een ander deel van het lichaam. Bij lichamelijke controles zal de supervisor zich ervan vergewissen dat het betreffende lichaamsdeel niet alleen de verandering in energie voelt, maar dat de verandering ook de stroom van energie naar dat specifieke deel van het lichaam beperkt. Dit is in feite een vorm van energiegeneeskunde.

Naarmate reiki sessies intiemer worden, zalft de behandelaar vaak de te behandelen lichaamsdelen met Reiki om de energie daar in evenwicht te brengen. Een goed gekwalificeerde, deskundige beoefenaar weet dat er talrijke gezondheidsvoordelen voortvloeien uit de behandeling van een fysiek deel van het lichaam. Aangezien energie een belangrijk onderdeel is van die geneeskunde, zal de behandelaar ook energiegeneeskunde gebruiken in combinatie met de reiki.

Naast het feit dat de behandeling gebaseerd is op de hands-on benadering van de beoefenaar, is een andere reden waarom reiki zo wijdverbreid is, dat het net zo effectief is als de conventionele geneeskunde als het gaat om het genezen van een individu. In feite hebben sommige studies aangetoond dat, wanneer gebruikt in combinatie met conventionele geneeskunde, reiki even effectief of zelfs effectiever is dan de medische benadering.

Een reikibeoefenaar zal waarschijnlijk een “afgeronde” benadering van genezing gebruiken in plaats van diepe aanrakingen en zittende meditaties, om een hoger niveau van energie te bereiken. Als een persoon in een behandelkamer zit, wordt de energie geblokkeerd en kan niet gemakkelijk stromen. Een reiki adept weet dat de beste benadering om de best mogelijke resultaten van een healing te krijgen, is om de cliënt met de energie te laten werken en het ook op zijn geest en lichaam te laten inwerken.

Een reikibeoefenaar hoeft niet in staat te zijn reiki naar een persoon te sturen om hem te helpen. Andere hulpmiddelen voor energetische genezing kunnen worden gebruikt, hoewel het geen noodzaak is. In plaats van te proberen iets via een persoon te bereiken, kun je als reikibeoefenaar genezende energie sturen naar de mensen die het ontvangen. Dit komt omdat een reikibeoefenaar zich rechtstreeks kan verbinden met de universele levenskracht en alle wezens in het universum kunnen profiteren van de energie.

Deze methode van energetische genezing kan iemands toestand helpen verbeteren omdat de natuurlijke energiestroom onopgeloste gifstoffen en blokkades kan oppikken die iemand moet loslaten. De conventionele geneeskunde kan deze zaken niet oppikken, maar een spirituele energie genezer kan dat wel.

Een ander voordeel van healing door een reikibeoefenaar is dat de energie die door de handen stroomt, helpt om snel genezing bij een persoon te brengen. Genezing kan ook worden bereikt door een verscheidenheid van afstandsgenezing Charley barrières, die het mogelijk maken de energie naar een persoon te laten stromen, zelfs als ze verspreid zijn over grote afstanden. afstanden die een persoon kan variëren van een paar honderd voet tot enkele mijlen.

Net zoals een fysieke acupunctuursessie pijn kan oppikken die diep in iemands anatomie begraven lag, kan een reikibeoefenaar helpen om negatieve energie op te ruimen. Dit is geweldig wanneer iemands energielichaam uit balans is, omdat ze dan de energie kunnen laten instromen om eventuele problemen met hun mentale en fysieke symptomen te corrigeren.