Het belang van opleiding

Bhv diploma

Na het volgen van deze cursus moeten de werknemers in staat zijn om de BHV te ondersteunen met Kennis, Vaardigheden en gehouden in schone lucht. Deze belangrijkste vaardigheden zullen in veel situaties van pas komen als zware machines, chemicaliën of beschermende kleding niet voorhanden zijn, zodat een BHV’er of EHBO’er aanwezig moet zijn.

Als de werknemer verwante kennis of ervaring heeft die u voor de groep in aanmerking neemt, kan hij/zij misschien helpen bij de aanschaf van de vereiste beschermende uitrusting. Natuurlijk zal hij/zij er niet zijn voor de opleiding, omdat hij/zij er misschien al werkt, maar iemand moet het werk doen en de duplicaten verschaffen. Hoewel niet alle bedrijven een eerste-hulpprogramma hebben, is het toch een belangrijke vaardigheid; u zult geen slachtoffer willen zijn bij een brand, zelfs geen kleine. Als voorzorgsmaatregel bij een ongeval of brand reageert een speciaal teamtrainingsprogramma binnen het bedrijf eerst om hulp te bieden, bij een ongeval om de brandweerlieden te leveren, indien nodig om de basisveiligheid van de andere werknemers te garanderen.

De werknemers moeten goed op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures en het onderhoudspersoneel op de hoogte brengen van hun activiteiten. Indien een werknemer nalaat informatie over zijn of haar activiteit te verstrekken, zal dit worden opgevat als een eenzijdige overeenkomst en door het management op ernstige wijze worden opgevat. Zelfs als de ongevallen door de werknemers worden veroorzaakt, is de organisatie zelf nog steeds aansprakelijk voor het betalen van een financiële sanctie, zelfs als de werknemer zelf niet verantwoordelijk is voor de ongevallen die door zijn wettelijk verantwoordelijke collage zijn veroorzaakt.

Bij opleiding gaat het niet alleen om het beperken van risico’s, maar ook om het beheersen van de reactiviteit. Als de werknemers goed in de gaten kunnen worden gehouden, kunnen zij naar veiligheid worden geleid. Er zijn veel hulpverleners werkzaam in ziekenhuizen en gezondheidscentra, maar er is meer kennis en kunde voor nodig dan alleen een schrikreactie met medicijnen. Elke hulpverlener moet over de juiste kennis beschikken en dienovereenkomstig worden opgeleid.

Vergeet niet dat het meest geschikte controlesysteem moet worden geïnstalleerd om de schade te beperken. Een dynamisch controlesysteem is nodig om alarm van het personeel te genereren, zal nuttig zijn bij het voorkomen van handmatige interventie in gebieden onmiddellijk. Het zal personeel of managers waarschuwen voor het nemen van ongeoorloofde acties. Het controlesysteem moet positief en proactief zijn.

Lees meer

Ebho